Öneri ve Sürekli İyileştirme Sistemi (ÖNSİS)

ÖNSİS: Öneri ve Sürekli İyileştirme Sistemini kuruluşlarda kolaylaştırmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere tasarlanmış paket yazılımdır.

ÖNSİS, Paydaşların (çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin) fikirlerini iletmede kolaylık sağlamak üzere web tabanlı olarak tasarlanmıştır. Dünya’nın herhangi bir yerinden kişiler internet üzerinden çalıştıkları veya iş yaptıkları kuruluşlara önerilerini kolaylıkla verilebilir. ÖNSİS aynı zamanda, kalite yönetim sistemlerini alt yapı olarak desteklemektedir.

 

NEDEN ÖNERİ VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SİSTEMİ:

Artan rekabet koşulları sürekli gelişim ve yenileşme konularında işletmeleri daha fazla gayret göstermeye zorlamaktadır. Sürekli gelişim ve yenileşme felsefesin temelinde ise başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlar yer almaktadır. “İşi en iyi yapan bilir” parolasından yola çıkılarak, iş görenlerin işlerini nasıl daha iyi yapabileceği konusunda söz sahibi olmaları konusunda ise öneri sistemleri yaygın ve etkin olarak yararlanılan bir araç olarak kullanılmaktadır.

 

Öneri; Kuruluşun temel amaç, hedef ve stratejileriyle uyumlu, çalışma ortamını iyileştirmeye, iş yapış biçimini geliştirmeye, sunulan ürün ve hizmetin kalitesini artırmaya, maliyetleri düşürmeye, verimliliği yükseltmeye, müşteri memnuniyetini artırmaya, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmeye yönelik yenilikçi ve yaratıcı düşüncelerin yazılı hale getirilmiş ifadesidir. Öneriler bireysel öneri veya grup önerisi olabilir.

 

Öneri ve Sürekli İyileştirme Sistemi: Önerilerin sistematik bir yaklaşımla toplandığı, değerlendirildiği, uygun olanların hayata geçirildiği ve öneri sahiplerinin ödüllendirildiği sistemdir.

 

ÖNSİS’İN AMACI: Çalışanlar başta olmak üzere tüm paydaşların yenilikçilikçi, düzeltici, önleyici ve iyileştirici fikirlerini bilgisayar ortamında değerlendirmek, kuruluşa sürekli iyileştirme sağlayarak rekabet üstünlüğü kazandıracak bir sistemdir. Öneri sisteminin etkin çalıştırılmasıyle; yönetenleri yönetmek değil, yönetenlerle yönetmek anlayışı gelişecektir. Bir elin nesi var iki elin sesi var, birlikten kuvvet doğar atasözleri, çalışanların iyileştirme süreçlerine etkin katılımıyle sağlanacak gelişmeyi çok güzel özetlemektedir.

 

Öneri ve Sürekli İyileştirme Sistemi’nin (ÖNSİS) hedefleri şunlardır:

  • Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin temelini oluşturan çalışanların ve paydaşların yönetime katılma anlayışını geliştirmek.
  • Şirketin yararına olacak her türlü fikrin sistematik bir yaklaşımla toplanıp değerlendirilmesini ve iş sonuçlarına yansıtılmasını sağlamak.
  • Yaratıcı, yenilikçi ve değişimci fikirlerin paylaşımını teşvik ederek değere dönüşümünü sağlamak.
  • Çalışanların ve paydaşların tecrübe ve bilgi birikimlerini Şirketin yararına kullanabileceği bir ortam yaratmak ve çalışanın fikirlerine değer vererek iş tatminini en üst seviye çıkarmak.
  • Çalışanların ve paydaşların önerilerinin uygulamaya konulmasıyla şirketi sahiplenmelerini ve aidiyet duygularını artırmayı sağlamak.
  • Sürekli iyileştirmeler sağlamak ve şirkete rekabet üstünlüğü kazandırmak,
  • Önerilerin kolay bir şekilde verilmesini sağlayarak, önerilerin değerlendirilme imkanı sağlamak,
  • İlave çalışan gerektirmeden tüm çalışanlara açık, otomatik arşivlemeyi sağlar,
  • Ödüllendirme mekanizmasının sağlıklı çalışmasına katkı sağlar ve çalışanların beyin fırtınası yaparak, öneri vermesini teşvik eder,
  • Takım çalışmalarını teşvik eder ve çalışanların kuruluşuna olan aidiat duygusu artar.

 

ÖNSİS Şirketin yürüttüğü tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Şirket içinden ve dışından ilgili paydaşlar (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler) ÖNSİS Sistemi aracılığıyla sistem üzerinden form doldurulmasıyla öneri verilebilir.

 

Sistem 3 aşamalı tasarlanmıştır.

1.Aşama: Önerilerin verilmesi ve değerlendirilmesi,

2. Aşama: Uygun görülen önerilerin iyileştirme projesine dönüştürülerek, uygulamanın yapılması.

3.Aşama: Uygun görülen öneri sahiplerinin ödüllendirilmesi.

 

Önerilerin verilmesi, değerlendirme ve uygulama aşamaları ÖNSİS sistemi üzerinden görülebilir. Her bir iyileştirme projesinin geçirdiği uygulama aşamaları ve gözden geçirme süreçleri kolaylıkla kaydedilir. Projelerin zamanında bitirilmesini sağlayarak, kuruluşa katma değer sağlamayı amaçlar.

Öneri ve sürekli iyileştirme sistemi kapsamında, gerekli eğitimler ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmekteyiz.